జీవం – రోగం – మరణం

Advertisements
 1. reddy Jhon
  April 9, 2009 at 4:27 pm

  ఆవేశంలో వ్రాసినట్లుందిగాని, ఇందులో కవిత్త్వం గాని, సందేశం గాని ఏమి లేదు

  • polimetla
   October 11, 2009 at 8:29 am

   రోగంతో చనిపోతానని తెలిసిన మనిషి బ్రతుకుతో చేస్తున్న యుద్దమే ఈ కవిత.

   Thank you,
   Bhavani

 2. saleem javeed
  October 11, 2009 at 6:54 am

  Hi

  it is fine, however you are hurted by some one I think.

  take it easy and I wish you all the best..

  take care…

 3. September 10, 2011 at 12:47 am

  hai bhavani garu mee kavithalu super
  my web http://www.polinaidu.webs.com

 4. Mahesh
  July 31, 2012 at 5:20 am

  its very true and I agree but since we (human beings) are hard to accept the facts and thats the reason we may get that feeling as an immediate reaction. If we take some time and read it cooly then we understand/realise how true it is and almost every body will go thru this pain.
  we understand that pain only when we are experiencing such instances/pains …

 5. N kiran
  December 14, 2012 at 2:31 am

  Hi Bhavani,

  It is really superb………… all the best…………

 6. narendra
  April 10, 2015 at 9:48 pm

  bongu la undi nee kavitha

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: