మొగుడు, పెళ్ళాం, మధ్యలో ఓ ముండ

మొగుడు, పెళ్ళాం, మధ్యలో ఓ ముండ

మొగుడు

కుర్రోళ్ళు, వులిపోళ్ళు
నలుగురుని చూస్తారు
ఒక్కళ్ళని ఎన్నుకుంటారు
పెళ్లి చేసుకోమంటారు
లేదంటే పీకలు కోస్తామంటారు
కుదరకపోతే చేతులు కోసుకుంటారు

పెళ్ళయ్యాక కట్నం చాల్లెదంటారు
అమ్మాయిని కంటే
అబ్బాయి కావాలంటారు
తంతారు, తగలేస్తారు

ఉద్యోగం చెయ్యకపోతే
ఎందుకు చెయ్యవంటారు
ఉద్యోగం చేస్తుంటే
ఆలస్యంగా ఎందుకు వచ్చావంటారు

పెళ్ళానికి, దొడ్లో గేదకి
తేడా తెలియక
బుర్ర గోక్కుంటారు
బట్టతల తెచ్చుకుంటారు
ఎంతో నష్టపోయామని
నిట్టూర్పులు విడుస్తుంటారు

పెళ్ళాం

వయసులోని అమ్మాయిలూ
తామే అందగత్తెలమంటారు
గుణవంతుడుకంటే
ధనవంతుడు మేలని తలుస్తారు
వూరంతా వెదికి, చివరకు,
వేటగాడి వలలో చిక్కుకుంటారు.

వంట చేయటం రాక
చేతులు కాల్చుకుంటారు
మొగుణ్ణి మెప్పించలేక
మొట్టికాయలు తింటారు
ఎందుకీ జీవితం అనుకొనేలోపు
చంటి బిడ్డడిని చంకకెత్తుకుంటారు

చిన్న పిల్లలని సముదాయిస్తూ
మొగుడ్ని కొంగుకు కట్టుకొని
చాలీ చాలని ఆదాయంతో
జీవితం నెట్టుకు రావటం
ఎంత కష్టమో తెలుసుకుంటారు

ముండలు

వీధిలోకి అడుగుపెడతారు
కళ్ళు, కాళ్ళు గీక్కొని వస్తారు
గదిలో మొగుడికి
పాలిచ్చేటప్పుడు పిల్లలకు
చూపించవలసినవి
అందరికి చూపిస్తుంటారు
సరికొత్త వయ్యారాలు తెలుసునని
తెగ పొంగిపోతుంటారు

తమపని చేసుకోవటానికి
పక్క వాడిని దారిలో పెడుతుంటారు
అలవాటులో పొరపాటుగా
బుట్టలో పడిపోతుంటారు

తన మొగుడు శ్రీ రామ చుంద్రుడిలా
వుండాలని కోరుకుంటారు
తము మాత్రం సూర్పణకలా
పక్క వాడి ఒడిలో వాలిపోతుంటారు

ధనం సంపాయిస్తారు
మొగుడ్ని పొమ్మంటారు
విడాకుల కాయితాలతో
విలాసాంగా విసురుకుంటు౦టారు

మొగుడు పెళ్ళాం సుఖంగా వుంటే
ముండలందరూ సంకనాకిపోతారు
లేకుంటే
వాళ్ళు వీళ్ళల్లో కలిసిపోతారు
విటులు, ముండలు కలసి
సమాజాన్ని నాశనం చేస్తారు
వాళ్ళు నాశనం అయిపోతారు

—-

Advertisements
 1. maruthi ram
  November 14, 2009 at 11:14 am

  Offcourse may not be a good one, anyhow I appreciate you to write in TELUGU

 2. November 14, 2009 at 11:15 am

  భావం బావుంది. స్వభావోక్తి (ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పడం) ని బాగా ఉపయోగించారు. దాన్తో పాటు ప్రతిపాదానికీ అంత్యప్రాసో, యతో జతైతే బావుండేది

 3. mohan
  November 14, 2009 at 1:37 pm

  it’s superb but something laking

 4. వల్లూరి సుధాకర్
  November 15, 2009 at 12:39 pm

  బాగుంది, కాని వాస్తవికపాళ్ళు ఎక్కువైనాయెమో?.

 5. November 18, 2009 at 8:55 am

  nijameppuduu nisturame ienaa konta kavitvapu chaayalu tagginavemo anipinchinadi.bala m

 6. November 26, 2009 at 10:35 am

  కథ సారాంశం బాగుంది నాకు నచ్చింది

 7. Srinivas Kasetti
  November 30, 2009 at 1:39 pm

  It is very good.

  Kasetti

 8. February 23, 2010 at 8:21 am

  it is werry nice
  from k p d

 9. jabalimuni
  February 25, 2010 at 8:51 pm

  మొగుడు చస్తే ముండ అవుతుంది.కాని రంకు ముండకి యెందరో రంకు మొగుళ్ళు

 10. kp
  June 11, 2010 at 5:07 am

  it is very good.

 11. kondal rao.o.D
  September 8, 2010 at 8:16 am

  బాగుంది నాకు నచ్చింది
  ప్రతిపాదానికీ అంత్యప్రాసో, యతో జతైతే బావుండేది

 12. RAJESH
  September 18, 2010 at 8:09 am

  this is very bad

 13. RAJESH
  September 18, 2010 at 8:10 am

  ఇది చాల చెండాలంగా ఉంది

 14. October 30, 2010 at 1:56 am

  పెళ్ళి కాకపోతె ఏరకంది కావలి

 15. October 30, 2010 at 1:58 am

  బాగుంది

 16. MVB
  April 11, 2012 at 2:33 am

  IT’S TRUE

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: